Giới thiệu

...

Hồ sơ pháp lý Cty TOCONTAP SAI GON LD

TOCONTAP SAIGON

02-08-2022 03:38

Phòng Phát triển thị trường

Tuyển dụng kỹ sư, điều dưỡng sang Nhật làm việc; Du học; Triển khai các dự án.

01-10-2020 03:19

Phòng Quản lý lao động

P. DVQL LĐ có chức năng khảo sát, khai thác thị trường xuất khẩu lao động, làm việc với các đối tác về công tác xuất khẩu lao động, tổ chức thi tuyển lao động theo yêu cầu, ...

01-10-2020 03:17

Tocontap SaiGon JSC tham gia Ngày hội tuyển dụng việc làm 2020

Tại “Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2020” - Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), ngày 26/6, Tocontap SaiGon đã tham gia tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp các ứng viên lao động Nhật Bản.

08-07-2020 05:33

Khách hàng & Đối tác