Khái niệm visa Tokutei Gino và Tokutei Katsudo

Bạn có biết sự khác biệt giữa hai loại visa này không?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thấy được sự khác biệt cơ bản giữa hai loại visa này.

1. Giải thích bằng tiếng Việt

– Tokutei Gino: Kỹ năng đặc định (mang tính chất chính thức)

– Tokutei Katsudo: Hoạt động đặc định (mang tính chất tạm thời)

2. Tokutei Gino – Kỹ năng đặc định

– Chương trình kỹ năng đặc định dành cho lao động chất lượng cao thuộc 14 ngành nghề.

– Thời gian làm việc: 5 năm và lâu hơn

3. Tokutei Katsudo – Hoạt động đặc định

– Là visa đặc biệt dành cho TTS đã hết hạn hợp đồng nhưng do dịch Covid chưa về được. Hiện có 2 loại chính:

– Loại 1: gia hạn và công ty hiện tại bố trí công việc cho làm. Thời hạn lưu trú tối đa là 6 tháng.

– Loại 2: do Corona, công ty không thể bố trí cho làm việc, bị mất việc làm. Có thể nhờ các cơ quan liên quan giới thiệu sang công ty khác thuộc 14 ngành đặc định để chuyển việc. Thời hạn làm việc tối đa là 1 năm.

* Trên nguyên tắc, cả 2 loại trên khi hết hạn hoặc khi nối lại đường bay phải về nước.

* Tuy nhiên, trong thời hạn lưu trú ở Nhật, nếu TTS thi đỗ kỳ thi chứng chỉ thuộc 14 ngành kỹ năng đặc định thì lại có thể chuyển sang kỹ năng đặc định 1 cách chính thức và lưu trú tại Nhật.