Thủ tục cần biết

...

Khái niệm visa Tokutei Gino và Tokutei Katsudo

Nếu bạn đang học tập và làm việc tại Nhật Bản, hoặc bạn đang tìm hiểu về việc đi Nhật, chắc hẳn dạo gần đây, bạn sẽ được nghe đến khái niệm visa Tokutei Gino và Tokutei Katsudo.

29-09-2020 09:25

Khách hàng & Đối tác